1. Głównym partnerem Centrum jest IBFD w Amsterdamie (Holandia), które w środowisku specjalistów uważane jest za jedną z wiodących instytucji edukacyjnych, dokumentacyjnych, wydawniczych i naukowych zajmujących się problematyką prawa podatkowego.
  • W ramach współpracy Centrum uzyskało dostęp do IBFD Tax Research Platform (elektronicznej bazy wiedzy i dokumentów podatkowych IBFD, uważanej na świecie za jedno z najlepszych źródeł wiedzy o prawie podatkowym);
  • Ponadto studenci i pracownicy naukowi WPiA UŁ odbywają wizyty w IBFD podczas których m.in. gromadzą literaturę do swoich prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, a także mają okazję do wymiany podglądów ze specjalistami z IBFD;
  • W ramach współpracy z IBFD, prof. Johannes de Goede, wybitny specjalista z zakresu międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego, od 2003 r. prowadzi wykłady z zakresu międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego dla studentów WPiA UŁ oraz słuchaczy Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, jako profesor Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Pracownicy WPiA UŁ brali udział w stażu w ramach zadania V "Podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej WPiA" w ramach projektu „Kształcenie kadr na potrzeby rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków humanistyczno-społecznych UŁ”, organizowanym przez IBFD, którego celem było przygotowanie do prowadzenia Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego w formie e-learningowej;
  • Obecnie uruchamiane jest w UŁ Podyplomowe Studium „Tax Governance”, stanowiące owoc współpracy – wspólny projekt z IBFD.
 2. Centrum współpracuje z Instytutem Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (Austria) - Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht Wirtschaftsuniversität Wien.
 3. Współpraca podejmowana jest także z jednostami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu w Tillburgu (Holandia), m.in. European Tax College (ETC).
  • Współpraca z tym uniwersytetem polega na organizowaniu okazjonalnych wspólnych projektów, m.in. udziale w programie EUCOTAX czy organizowaniu seminariów/konferencji dla studentów (International Study Course on Pensions 2010).
 4. Współpraca z Uniwersytetem Luarasi w Tiranie
  • W dniach 2-6 marca 2015 r. dr Ziemowit Kukulski, z- ca Kierownika CDiSP gościł na Uniwersytecie Luarasi w Tiranie, w trakcie pobytu wygłosił otwarty wykład na temat: integracji z Unią Euproejską z perspektywy doświadczeń Polski. Ponadto odbył „brain-storming" workshop z pracownikami i studentami tego uniwersytetu na temat doświadczeń dydaktycznych i naukowo-badawczych Centrum. Rozmawiano także na temat wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych, m.in. zorganizowania polsko-albańskiej konferencji poświęconej głównym problemom prawa podatkowego w obu państwach.
  • Na początku 30.05 – 04.06. 2015 r. gościł w CDiSP prof. dr Altin Hoti, prorektor i dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Luarasi w Tiranie. W trakcie pobytu, prof. Hoti przeprowadził wykład dla studentów studiów doktoranckich Katedry Materialnego Prawa Podatkowego nt. "Private Debt in Albania - a Lackluster Existence". Podpisana została także umowa wykonawcza z Centrum do umowy o współpracy między UŁ a Uniwersytetem Luarasi, która przewiduje m.in. wspólny projekt edukacyjny: letnią szkołę prawa podatkowego dla studentów ul w Tiranie.
 5. Współpraca z Kaukaskim Międzynarodowym Uniwersytetem w Tibilisi
  • W dniach 8-11 czerwca 2015r. dr Ziemowit Kukulski gościł na Kaukaskim Międzynarodowym Uniwersytecie w Tibilisi (Gruzja). Przeprowadził wykład dla studentów nt. harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE oraz polskiej praktyki traktatowej z państwami UE. W trakcie wizyty omówiono także wzajemną współpracę między Centrum a Kaukaskim Międzynarodowym Uniwersytetem w obszarze dydaktyki (wymiana studentów i doktorantów) i wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych – m.in. zorganizowaniu wspólnej polsko-gruzińskiej konferencji naukowej poświęconej
 6. Okazjonalnie odbywa się również współpraca z innymi ośrodkami zagranicznymi (Włochy, Hiszpania, Rosja, Szwecja).
 7. Działalność międzynarodowa Centrum polega także na organizowaniu wykładów na WPiA UŁ dla zagranicznych wykładowców:
  • w latach 2007-2016 Centrum odwiedzili i wygosili wykłady dla studentów WPiA: prof. dr Hubert Hamaekers (Holandia), prof. Stafford Smiley (USA), prof. Marina Karasjewa (Rosja), prof. Antonio Uricchio (Włochy), prof. Pedro M. Herrera (Hiszpania), prof. Pasquale Pistone, dr Carlo Romano (Włochy), prof. Kees van Raad (Holandia), Arcotia Hatsidimitris (Holandia), prof. Jan de Goede (Holandia), prof. Michael Lang (Austria), prof. Philip Baker (Wielka Brytania) oraz prof. Victor van Kommer (Holandia).
 8. Centrum przyjmuje także zagranicznych stażystów (do tej pory z Rosji, Bułgarii, Włoch, Szwecji, Czech).