Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych posiada największą w Polsce bibliotekę obejmującą specjalistyczną polską i zagraniczną literaturę z zakresu prawa podatkowego i ekonomicznych aspektów opodatkowania.

Biblioteka gromadzi publikacje książkowe i czasopisma w języku polskim, a także w językach: angielskim, niemieckim, francuskim.
Obecnie zbiory biblioteki obejmują ponad 5000 pozycji książkowych i czasopism. Księgozbiór i zbiór czasopism są stale wzbogacane o najnowsze tytuły pojawiające się na rynku wydawniczym oraz o aktualne numery czasopism specjalistycznych.

W bibliotece Centrum jest też dostępny "Kwartalnik Prawa Podatkowego", wydawany przez Centrum od 1999 r.

Centrum dysponuje dostępem do elektronicznych baz danych/wiedzy (IBFD Tax Research Platform – na podstawie umowy o współpracy akademickiej z Międzynarodowym Biurem Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie – International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) oraz Lex Omega – w sieci WPiA UŁ.

Zbiory biblioteczne udostępniane są tylko na miejscu (bez możliwości wypożyczenia na zewnętrz), wszystkim zainteresowanym, wszystkich zainteresowanych w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt mailowy.

Wszelkie informacje można uzyskać drogą mailową: mateusz.jaranowski@wpia.uni.lodz.pl

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki CDiSP mają: pracownicy naukowi, doktoranci, studenci oraz inne zainteresowanie osoby.
 2. Ze zbiorów znajdujących się w Bibliotece CDiPS można korzystać wyłącznie na miejscu, bez możliwości ich wypożyczenia.
 3. Każda osoba chcąca skorzystać z Biblioteki CDiSP zobowiązana jest do pozostawienia w sekretariacie CDiSP dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 4. Księgozbiór CDiSP został ułożony numerycznie i skatalogowany. Oznacza to, że książki należy odkładać na właściwe dla nich miejsce, zgodnie z numerem sygnatury.
 5. Katalog pozycji znajdujących się w CDiPS dostępny jest na stronie internetowej: http://www.cdisp.uni.lodz.pl/ w zakładce Biblioteka Katalog on-line.
 6. Użytkownicy Biblioteki CDiSP mogą korzystać z komputera zlokalizowanego w Czytelni oraz własnych komputerów przenośnych.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z samoobsługowej kserokopiarki. Jednakże przy wykonywaniu kopii należy stosować się do praw autorskich. Usługi reprograficzne są odpłatne.
 8. Wszystkie zbiory znajdujące się w Bibliotece CDiSP zostały zabezpieczone elektronicznie i jakakolwiek próba ich wyniesienia poza jej obszar sygnalizowana jest przez elektroniczną bramkę kontrolną. Ponadto każde wyniesienie czasopisma lub książki będzie traktowane jak próba kradzieży.
 9. Zabrania się wnoszenia do Biblioteki CDiSP garderoby wierzchniej, plecaków, toreb, itp.
 10. Na terenie biblioteki CDiSP zabrania się: fotografowania i skanowania publikacji, używania telefonów komórkowych, spożywania posiłków.
 11. Za nieprzestrzeganie regulaminu Biblioteki CDiSP Czytelnik może być pozbawiony prawa do korzystania z jej zasobów.