CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH

Godło narodowe
CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH

O NAS

CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH, STANOWIĄCE JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, ZOSTAŁO UTWORZONE 1 GRUDNIA 1997 R.

Pracami Centrum kieruje dr hab. Ziemowit Kukulski prof. UŁ. Zastępcą kierownika jest dr Małgorzata Sęk.

Działania Centrum są inicjowane i nadzorowane przez Radę Programową, pod przewodnictwem prof. Johannesa de Goede. Członkami Rady Programowej są prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, prof. dr hab. Jan Głuchowski, prof. dr hab. Małgorzata Król, prof. dr hab. Michał Seweryński, dyr. Elżbieta Żuchaj, prof. dr hab. Dominik Mączyński oraz prof. Łukasz Stankiewicz.

  • gromadzenie dokumentacji (tzn. publikacji: książek i czasopism, tekstów aktów prawnych, orzeczeń sądowych) dotyczących polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego (biblioteka Centrum jest największą specjalistyczną biblioteką podatkową w Polsce);
  • prowadzenie badań w dziedzinie krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego;
  • organizowanie konferencji i seminariów dla praktyków (sędziów, pracowników administracji podatkowej, doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych), naukowców i studentów zainteresowanych problematyką prawa podatkowego;
  • coroczne organizowanie konkursu studenckiego na najlepszą pracę o tematyce podatkowej;
  • prowadzenie Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego;
  • współpracę z Ministerstwem Finansów;
  • od 1999r. wydawanie czasopisma podatkowego ("Kwartalnika Prawa Podatkowego") i publikację książek o tematyce podatkowej;
  • wspieranie badań naukowych w dziedzinie opodatkowania prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów (m.in. przyznawanie stypendiów naukowych, finansowanie zagranicznych pobytów badawczych i wyjazdów konferencyjnych).