Jednym z zadań Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych jest promowanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Realizując te cele Centrum organizuje:

 • Konkurs dla studentów na opracowanie z zakresu prawa podatkowego. W ramach konkursu odbywa się konferencja studencka, podczas której studenci z wielu krajowych ośrodków akademickich prezentują główne tezy swoich prac. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne i książkowe. Dotychczas odbyły się 24 edycje konferencji (konkursów).

Szanowni Państwo,
ze względu na napływające do organizatorów sygnały o potrzebie przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń na konkurs studencki na glosę do wyroku NSA, WSA, TK lub TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2021 - 2022, uprzejmie informuję, że decyzją organizatorów, zgodnie z § 7 ust. 4 regulaminu, termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do niedzieli 2 marca 2023 r. Zgłoszenia przesłane po 2 kwietnia 2023 r. nie będą uwzględniane. 
Studentów, którzy nie zdążyli dotąd przesłać zgłoszenia, serdecznie zapraszam do udziału.
 

XXVI

 

 

Uprzejmie informujemy, że Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Fundacją Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi oraz Crido Taxand R. Namysłowski i Wspólnicy Sp.k., 8 maja 2023 r. organizuje XXVI Ogólnopolską Konferencję Naukową dla Studentów „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych” wraz z konkursem na glosę do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2021 - 2022. 

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12). Dla uczestników konkursu zorganizowane zostaną warsztaty w formie zdalnej: 1) „Sposób pisania glosy do wyroku i prezentacji argumentacji w pismach procesowych” (3 kwietnia 2023 r.) i 2) „Sposób prezentacji i wystąpień przed sądami” (18 kwietnia 2023 r.).

Podczas konferencji prezentowane będą prace konkursowe studentów. Prace zostaną ocenione przez komisję złożoną z wykładowców prawa podatkowego oraz praktyków. Na zakończenie konferencji nastąpi przyznanie nagród książkowych i pieniężnych autorom najlepszych prezentowanych prac. Ustalono następującą wysokość nagród: nagroda I stopnia 3000,00 zł, nagroda II stopnia 1500,00 zł, nagroda III stopnia 750,00 zł. W przypadku dużej liczby zgłoszonych prac przeprowadzona zostanie wstępna kwalifikacja, w wyniku której zostaną wyłonione prace do zaprezentowania podczas konferencji. 

Zapraszamy do udziału!
 

 • XXV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa - 13.12.2022 r. pt. "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych

 • XXIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa - 14.12.2021 r. pt. "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych

 • XXIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa - 15.12.2020 r. pt. "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych

 • XXII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa - 25.11.2019 r. pt. "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych"
 • XXI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa - 11.12.2018 r. pt. "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych"
 • XX Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 12.12.2017 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych"
 • XIX Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 19.12.2016 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych"
 • XVIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 8.12.2015 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych"
 • XVII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 9.12.2014 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”
 • XVI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 10.12.2013 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”
 • XV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 11.12.2012 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”
 • XIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 13.12.2011 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”
 • XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 14.12.2010 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”
 • XII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 15.12.2009 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”
 • XI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 9.12.2008 r. pt. „Prawo podatkowe a rozwój gospodarki”
 • X Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 11.12.2007 r. pt. "Stan prawa podatkowego w Polsce i jego perspektywy"
 • IX Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 5.12.2006 r. pt. „Tworzenie i wykładania prawa podatkowego w Polsce”
 • VIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 6.12.2005 r. pt. „Tworzenie i wykładania prawa podatkowego w Polsce”
 • VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 7.12.2004 r. pt. „ Tworzenie i wykładnia prawa podatkowego w Polsce”
 • VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 9.12.2003 r. pt. „Tworzenie i wykładania prawa podatkowego w Polsce”
 • V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 10.12.2002 r. pt. „Podatki – prawo podatkowe – gospodarka”
 • IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 11.12.2001 r. pt. „ Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe”
 • III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 5.12.2000 r. pt. „Podatki pośrednie – kierunek przeobrażeń”
 • II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 14.12.1999 r. pt. „Reforma podatków bezpośrednich”
 • I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 15.12.1998 r. pt. „Ordynacja podatkowa – oczekiwania i rzeczywistość”
 • Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa podatkowego. W 2013 r. odbyła się się pierwsza edycja tego konkursu. Konkurs obejmował rozprawy obronione w okresie pomiędzy 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2010 r.

  Nagrodę I stopnia w wysokości 5000 zł oraz licencję jednostanowiskową programu Lex Sigma on Line na okres 12 miesięcy wraz z prawem publikacji nagrodzonej pracy doktorskiej w formie książkowej otrzymała dr Małgorzata Berling-Galwas, autorka rozprawy pt. „Krajowe unormowania proinwestycyjne w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych a prawo unijne". Nagrody II stopnia w wysokości 2000 zł oraz licencje jednostanowiskowe programu Lex Gamma on Line na okres 12 miesięcy wraz z prawem publikacji rozprawy doktorskiej w formie książkowej otrzymali dr Dariusz Strzelec, autor pracy pt. „Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe" oraz dr Paweł Majka za rozprawę pt. „Sankcje w prawie podatkowym". Konkurs pod honorowym patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Macieja H. Grabowskiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi, Hanny Zdanowskiej obejmował rozprawy obronione w okresie pomiędzy 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2010 r. Sponsorami konkursu byli Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. oraz Wolters Kluwer Polska S.A.