ISSN 1509-877X

Redakcja:

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki)
Z-ca Redaktora Naczelnego
dr Ireneusz Nowak (Uniwersytet Łódzki)
Redaktor statystyczny:
dr Jarosław Neneman (Uniwersytet Łódzki)
Redaktor językowy:
Monika Poradecka
Sekretarz Redakcji:
Mateusz Jaranowski (Uniwersytet Łódzki)

 

Rada Naukowa: 

dr Stefan Babiarz (Naczelny Sąd Administracyjny)
Prof. Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. María Cruz Barreiro Carril (Universidade de Vigo) 
Prof. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. Jan de Goede (Uniwersytet Łódzki; International Bureau of Fiscal Documentation)
Prof. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Steffen Lampert (Osnabrück University)
Prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Jerzy Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Wiesława Miemiec (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Petr Mrkývka (Masaryk University)
Prof. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. Pasquale Pistone (University of Vienna; Università degli Studi di Salerno)
assoc. prof. JUDr. Ing. Michal Radvan (Masaryk University)
dr Małgorzata Sęk (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr Piotr Stanisławiszyn (Uniwersytet Opolski)
Prof. Antonio Uricchio (Università degli studi di Bari Aldo Moro)
dr Stefan Babiarz (Naczelny Sąd Administracyjny)
Prof. Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. María Cruz Barreiro Carril (Universidade de Vigo) 
Prof. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. Jan de Goede (Uniwersytet Łódzki; International Bureau of Fiscal Documentation)
Prof. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Steffen Lampert (Osnabrück University)
Prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Jerzy Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Wiesława Miemiec (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Petr Mrkývka (Masaryk University)
Prof. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. Pasquale Pistone (University of Vienna; Università degli Studi di Salerno)
assoc. prof. JUDr. Ing. Michal Radvan (Masaryk University)
dr Małgorzata Sęk (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr Piotr Stanisławiszyn (Uniwersytet Opolski)
Prof. Antonio Uricchio (Università degli studi di Bari Aldo Moro)

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Wydawnictwa Łódzkiego

https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax

Pełne informacje wydawnicze  oraz wydania od 2008 dostępne są w systemie Open Jurnal Systems Uniewrsytetu Łódzkiego