W trakcie roku akademickiego Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowy regularnie (co miesiąc) organizuje ogólnopolskie seminaria i konferencje podatkowe.

Seminaria i konferencje są przeznaczone dla praktyków (sędziów sądów administracyjnych, urzędników administracji podatkowej, doradców podatkowych), przedstawicieli nauki prawa podatkowego oraz studentów zainteresowanych prawem podatkowym. Tematy są ustalane zgodnie z zainteresowaniami uczestników i najczęściej dotyczą zagadnień podatkowych, które w danym czasie skupiają uwagę przedstawicieli nauki i praktyków. Do tej pory Centrum zorganizowało ponad 150 seminariów i konferencji.

LISTA KONFERENCJI

08.04.2024 10:00 - 18:00 (Online)
/ Konferencje

166. Konferencja podatkowa CDiSP UŁ „Egzekucja administracyjna należności podatkowych i zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych” 8 kwietnia 2024 r.

Serdecznie zapraszamy na 166. Konferencję podatkową "Egzekucja administracyjna należności podatkowych i zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych" …
Zobacz profil

Ważnym aspektem działalności CDiSP jest organizacja międzynarodowych konferencji. Referentami i uczestnikami dyskusji panelowych są uznani specjaliści prawa podatkowego z całego świata. Konferencje te z pewnością można zaliczy do najważniejszych wydarzeń podatkowych w Polsce, z uwagi na ich tematykę oraz liczbę zagranicznych uczestników.

Archiwum Konferencji